CSAT konsultacje

OCENA KANDYDATÓW/PRACOWNIKÓW

  • Ocena potencjału kandydatów - dzięki doświadczeniu nabytemu w trakcie prowadzenia selekcji oraz organizowaniu rekrutacji żołnierzy do jednostek sił specjalnych. Wypracowaliśmy efektywne metody ewaluacji potencjału indywidualnego członków zespołu, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności działania w warunkach napięcia i stresu oraz funkcjonowania w grupie lub organizacji;
  • Ocena funkcjonowania zespołu pracowników - po przeprowadzeniu ćwiczeń grupowych, dokonujemy analizy struktury zespołu i w razie potrzeby proponujemy wprowadzenie rozwiązań zapewniających wzrost jakości współpracy grupy lub całego zespołu.

 

BEZPIECZEŃSTWO

  • Audyt systemów bezpieczeństwa, obejmujący między innymi:
  • Ocenę istniejących procedur, efektywności ich funkcjonowania w warunkach zagrożeń i kryzysów, skuteczność systemów komunikacji;
  • Ocenę działania zespołów kryzysowych (istnieje możliwość opracowania systemu szkoleń dla ww. zespołów);
  • Opracowanie procedur bezpieczeństwa dla organizacji.

SZKOLENIE

  • Ocena potrzeb szkoleniowych konkretnych grup pracowników, zespołów lub działów;
  • Przygotowanie programów szkoleniowych do prowadzania treningów wewnętrznych;
  • Przygotowanie pracowników do prowadzenia szkoleń;
  • Opracowanie systemu szkoleń np. dla nowo zatrudnianych pracowników, itp.