W maju i czerwcu 2017 roku firma CSAT- Andrzej Kruczyński realizowała na Politechnice Warszawskiej dwa szkolenia zamknięte pod tytułem"Zachowanie się pracowników uczelni w przypadku wystąpienia zdarzeń o charakterze terrorystycznym".
Współpraca z firmą przebiegała bardzo sprawnie i usługa została wykonana zgodnie z ustaleniami. Uczestnicy wysoko ocenili wiedzę i doświadczenie trenerów oraz praktyczną stronę szkolenia.
 
dr inż. Krzysztof DZIEDZIC
DYPLOM
Rekomenduję firmę CSAT- Andrzej Kruczyński (Centrala Szkoleń AT) z Warszawy jako firmę szkoleniową z zakresu szkoleń specjalistycznych.
Uczestnicy z uznaniem wyrażali się o wysokim poziomie szkolenia i ocenili je jako pozytywne i wartościowe. Szkolenia przebiegały w przyjaznej atmosferze, a entuzjazm i pełne zaangażowanie instruktorów udziały się wszystkim uczestnikom.
Ryszard WĄSIKIEWICZ
Niniejszym potwierdzamy, że firma Centrala Szkoleń AT realizowała dla Mennicy Wrocławskiej Centrum Dystrybucji Sp. z o.o. zlecenie z zakresu bezpieczeństwa organizacji obejmujące czynności szkoleniowe, audytorskie oraz doradcze.
Z pełnym przekonaniem możemy polecić firmę Centrala Szkoleń AT jako rzetelnego i godnego zaufania partnera.
 
Michał TEKLIŃSKI
DYPLOM
Dla Pana Andrzeja Kruczyńskiego
za udział w przygotowaniu Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego Rzeczypospolitej Polskiej, największego spotkania przywódców w historii naszego kraju, które odbyło się w Warszawie w dniach 8-9 lipca 2016r.
Bogdan ŚCIBUT
W dniu 30 sierpnia 2017 roku firma CSAT- Andrzej Kruczyński przeprowadziła szkolenie antyterrorystyczne dla pracowników firmy DuPont Poland.
Pracownicy firmy DuPont pozytywnie ocenili szkolenie zarówno pod względem doboru poruszanych tematów, umiejętności przekazania wiedzy, jak i atmosfery w trakcie szkolenia.
Global Workplace Safety & OH Consultant DuPont
Anna Okręglicka- Majda
Podziękowanie dla Pana ppłk Andrzeja Kruczyńskiego za pomoc przy organizacji Dnia Pamięci Poległych i Zmarłych w Misjach Operacjach Wojskowych poza Granicami Państwa
ppłk  Leszek STĘPIEŃ
Podziękowanie dla ppłk rez. Andrzeja Kruczyńskiego i firmy CSAT za wsparcie wysiłku Zarządu Rozpoznania i Walki Elektronicznej G-2 DWLąd w organizacji i przeprowadzeniu kursu S.E.R.E (Survival, Evasion, Resistance & Escape)
Kierownik Kursu
płk Tomasz ŁYSEK
Podziękowanie dla Centrali Szkoleń AT Andrzej Kruczyński za profesjonalne przygotowanie i duże zaangażowanie instruktorów CSAT w prowadzeniu szkolenia batalionu manewrowego Grupy Bojowej Unii Europejskiej I-2010 z zakresu patrolowania oraz ochrony VIP
gen. bryg. Sławomir WOJCIECHOWSKI
Serdecznie dziękuję Panu Pułkownikowi za szerokie wsparcie w procesie przygotowania żołnierzy do wykonywania zadań w ramach Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Republice Czadu.
Wyraża przekonanie , że okazana pomoc przyniesie wymierne efekty oraz przyczyni się do bezpiecznych działań naszych żołnierzy na kontynencie afrykańskim.
w z. gen. bryg. dr Mirosław ROZMUS
PZPN niniejszym zaświadcza, że Andrzej Kruczyński uzyskał kompetencje do prowadzenia szkoleń stewardów (członków służb informacyjnych i porządkowych) oraz uprawnienia do audytowania przedmiotowych szkoleń prowadzonych przez Trenerów zgodnie wdrażanym przez PZPN programem STEWARDING- Najwyższa Jakość Organizacji Imprez. 
Grzegorz LATO
Panu Andrzej Kruczyński przeprowadził zajęcia dydaktyczne z zakresu zapobiegania przejawom terroryzmu w ramach programu pilotażowego dla dyrektorów szkół, wizytatorów kuratoriów oświaty oraz trenerów sieci edukacji dla bezpieczeństwa p.t.: "Sytuacje kryzysowe w szkole- przeciwdziałanie aktom terroru"
Mirosław SIELATYCKI
Centrala Szkoleń AT z siedzibą w Warszawie jest firmą godną polecenia innym podmiotom w celu realizacji szkoleń i ćwiczeń w zakresie reagowania na zagrożenia , przygotowania Obiektowych Koordynatorów Bezpieczeństwa do współpracy z Kierującymi Działaniami Ratowniczymi w sytuacji ataku terrorystycznego. 
Marian SAJNA
Współpraca, którą podjęliśmy w 2008r. wybierając Państwa firmę do realizacji cyklu szkoleń dla pracowników służby ochrony PWPW S.A. w zakresie szkolenai kompleksowego- Taktyka i techniki interwencji, Doskonalenie strzeleckie oraz ochrona konwojów, oceniamy wysoko.
Joanna GÓRSKA
Zarówno szkolenie, jak i wykład przeprowadzone były w sposób profesjonalny i interesujący. Uczestnicy spotkań bardzo wysoko ocenili wartość merytoryczną oraz sposób przekazywania informacji
Gdańska Organizacja Turystyczna bardzo wysoko ocenia współpracę z CSAT Andrzej Kruczyński. Mamy nadzieję na kontynuowanie współpracy w niedalekiej przyszłości. 
Łukasz WYSOCKI
Firma CSAT współpracuje z Bankiem BPH od 2010 roku. Współpraca obejmuje prowadzenie szkoleń dla pracowników oddziałów na terenie całego kraju z zakresu postępowania w sytuacjach codziennych zagrożeń, postępowania w przypadku napadu, groźby ataku terrorystycznego oraz w przypadku kontaktu z agresywnym klientem.
Usługi są wykonywane profesjonalnie i spełniają nasze oczekiwania.
Dorota BUCZMA
Firma CSAT zorganizowała dla Santanader Consument Banku w 2015 roku 13 szkoleń, co dało możliwość przeszkolenia 230 pracowników.
Przedmiotowa firma świadcząc powyższe usługi w jednostkach organizacyjnych Banku na terenie kraju, wywiązuje się z przyjętych zobowiązań terminowo i sumiennie- co sprawia, że współpraca odbywa się bez zakłóceń. 
Piotr HUMEŃCZUK
Na podstawie dotychczasowej oceny przekazanej przez pracowników objętych szkoleniem oraz opinii osób kontrolujących proces szkoleń stwierdzamy, że są one oceniane bardzo wysoko.
Informuję, że jesteśmy zadowoleni ze współpracy z firmą CSAT i przyznajmey, iż dokonaliśmy słusznego wyboru powierzając tej firmie przeprowadzenie szkoleń dla naszych pracowników.
Ireneusz JAZOWNIK
Na podstawie dotychczasowej oceny przekazanej przez pracowników objętych szkoleniem oraz opinii osób kontrolujących proces szkoleń stwierdzamy, że są one oceniane wysoko- średnia ogólnej oceny szkolenia jest na poziomie 3,6 (maksymalna ocena 4).
Jesteśmy zadowoleni ze współpracy z firmą CSAT w tym zakresie. 
Agnieszka SUCH
Straż Miejska m.st. Warszawy informuje, że firma : CSAT- Andrzej Kruczyński z siedzibą w Warszawie, ul. Bora Komorowskiego 16/21 w dniach: 18 i 19 czerwca 2018r. przeprowadziła szkolenie z zakresu przeciwdziałania oraz sposobów zachowań w przypadku zaistnienia zagrożeń terrorystycznych.
Szkolenie zostało zrealizowane na wysokim poziomie, terminowo z należytą starannością, zgodnie z zawartą umową i programem szkolenia.
W oparciu o wysoki standard prowadzonych zajęć stwierdzamy, że firma CSAT- Andrzej Kruczyński jest postrzegana jako bardzo dobry, kompetentny organizator i realizator w zakresie szkoleń.
Cezary PANCEWICZ