CSAT przeciwdzialanie napadom

Instytut Bezpieczeństwa Społecznego IBS

"Bezpieczeństwo w instytucjach finansowych"

Uczestnicy

 • Pracownicy wykonujący obowiązki na salach obsługi klienta

Przykładowy zakres szkolenia:

 • Profilaktyka i prewencja w codziennej pracy
 • Wiktymologia - czyli jak nie stać się ofiarą przestępstwa
 • Prezentacje filmów szkoleniowych
 • Prezentacje broni oraz niebezpiecznych narzędzi z jakich w Polsce korzystają napastnicy
 • Nauka postępowania w sytuacjach zagrożeń, przyjmowanie postawi bezpiecznych
 • Zasady  postępowania w sytuacjach:
  • napadu "cichego"
  • napadu "głośnego"
  • agresywny klient
  • zakładnik
  • zagrożenia bombowe i terrorystyczne
 • Akcja ratunkowa jednostek specjalnych
 • Współpraca z agencją ochrony, agentami ochrony i innymi służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo
 • Utrwalenie prawidłowych zachowań w ramach ćwiczeń praktycznych
 • Udzielanie pierwszej pomocy (pomoc przedmedyczna)

Zakres działania i metoda prowadzenia zajęć

Organizowane przez nas szkolenia nastawione są na rozwój praktycznych umiejętności, pracowników z zakresu jednostkowego i zespołowego radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, jakie potencjalnie mogą wystąpić w Państwa placówkach. W oparciu o wiedzę, umiejętności i doświadczenie naszych trenerów, stosujemy różnorodne metody i formy pracy, tak aby przełożyły się one na konkretne efekty i zmotywowały uczestników do wspólnego wypracowania określonych postaw oraz pożądanych zachowań.

Zaproponowany poniżej program szkolenia jest modyfikacją, która mamy nadzieję może spełni Państwa oczekiwania co do zawartości merytorycznej programu jak także będzie dopasowana do warunków w jakich może odbyć się szkolenie  tj.:

 • realizacja programu zabierze 4 godziny szkoleniowe,
 • duża ilość interakcji pomiędzy trenerami a uczestnikami w trakcie zajęć,
 • aktywizowanie  uczestników w trakcie zajęć,
 • wprowadzenie do zajęć  tzw.: „dynamicznych pokazów prawidłowych zachowań” realizowanych przez instruktorów,
 • wspólne prowadzenie zajęć przez dwóch instruktorów,
 • wprowadzenie elementów „ pierwszej pomocy przedlekarskiej „ – prezentacja dynamiczna,
 • przeprowadzenie kilku ćwiczeń praktycznych, które pozwolą nabrać uczestnikom, zajęć doświadczenia z radzeniem sobie w sytuacjach kryzysowych w tym krótkiego ćwiczenia   pokazujących rolę i znaczenie działania  zespołowego (,, magiczny kij”),
 • wręczenie uczestnikom szkolenia imiennych certyfikatów oraz instrukcji    postępowania na wypadek sytuacji kryzysowych ,

Nasze szkolenia nastawione są na trenowanie praktycznych umiejętności, dlatego też interaktywny wykład jest przygotowaniem do praktycznych ćwiczeń, trenowania prawidłowych zachować oraz bezpiecznego sposobu postępowania. We wszystkich treningach wykorzystywana jest technika video: uczestnicy są nagrywani podczas symulacji realnych zdarzeń, które są następnie odtwarzane i omawiane na forum grupy. Podczas takiej sesji uczestnicy mają okazję obserwowania siebie samych oczami zarówno uczestnika, jak i świadka zdarzenia oraz sprawdzenie, jak poszczególna jednostka, ale też cała grupa działa w warunkach stresu.

Zastosowanie takiej metody powoduje, że efekty w postaci zmiany podejścia do niebezpiecznych sytuacji oraz zmiany zachowań są widoczne już po kilku godzinach treningu. Szkolenie przeprowadzone w taki sposób daje możliwość oceny, kto w sytuacji stresowej radzi sobie dobrze, a kto miewa z tym problemy. Można się zastanowić nad ewentualnym przeniesieniem danego pracownika na inne stanowisko, poza salę operacyjną, gdyż niewłaściwe zachowanie w niebezpiecznych sytuacjach może mieć poważne konsekwencje.

Całe szkolenie odbywa się z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa, poziom emocji oraz stresu w każdym momencie jest kontrolowany. Osoby chore, kobiety w ciąży, lub z innymi problemami zdrowotnymi  w symulacjach występują wyłącznie roli obserwatorów.