Szkolenie polega na przeprowadzaniu symulacji zdarzenia kryzysowego na stadionie, w klubie sportowym oraz na każdym obiekcie sportowym, a następnie uruchomienie istniejących procedur bezpieczeństwa. Podczas szkolenia testujemy istniejące procedury, weryfikujemy je, sugerujemy zastosowanie nowych rozwiązań oraz, co jest najważniejsze, przygotowujemy i szkolimy pracowników odpowiedzialnych za działania w kryzysowych i niebezpiecznych sytuacjach. Podkreślamy pracę zespołową oraz to, co jest konieczne, czyli współdziałanie z innymi służbami i instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo danej imprezy masowej. Po każdym szkoleniu i symulacji przygotowujemy raport, w którym oceniamy efektywność istniejących procedur.

 

Instytut Bezpieczeństwa Społecznego IBS

"Imprezy masowe"

Instytut Bezpieczeństwa Społecznego IBS

"Imprezy masowe - przygotowanie obiektu"

Cele szkolenia:

 • Przygotowanie kluczowych pracowników do sytuacji kryzysowych na stadionie i na innych obiektach sportowych;
 • Sprawdzenie/testowanie istniejących procedur działania.

Uczestnicy:

 • Zespoły kryzysowe w tym kierownik ds. bezpieczeństwa;
 • W razie potrzeby pracownicy całej organizacji (kierownicy odcinków itd.).

Przykładowe tematy:

 • Zespół Organizacyjny, Organizacja Stanowiska Dowodzenia, organizacja łączności, podział zadań oraz obowiązków, planowanie i etapy przygotowania do imprezy masowej, współdziałanie z innymi służbami oraz zarządzanie w sytuacjach kryzysowych;
 • Postępowanie w razie zauważenia podejrzanego urządzenia lub pakunku;
 • Postępowanie w sytuacji wykrycia/zauważenia dronów;
 • Zagrożenie chemiczne i biologiczne – postępowanie w razie otrzymania podejrzanej przesyłki lub wystąpienia skażenia w obiekcie;
 • Zachowanie po otrzymaniu wiadomości o podłożeniu „bomby”;
 • Postępowanie w sytuacji wybuchu;
 • Zachowanie w czasie ataku i wtargnięcia napastników do obiektu oraz:
  • w razie ostrzału w tym ,,AZYL”,
  • w razie wzięcia zakładników,
  • w razie akcji zbrojnego odbijania zakładników.

Obsługa uczestników

Szkolenie polega na wskazaniu i wypracowaniu standardów dotyczących sprawnego i bezpiecznego zabezpieczenia komunikacyjnego wszystkich uczestników imprezy masowej. Uczestników, którzy zamierzają przyjechać własnym samochodem, zdecydują się przyjść pieszo oraz skorzystają z komunikacji miejskiej. Z doświadczenia wiemy, że każda impreza masowa pociąga za sobą duże utrudnienia oraz ograniczenia w podróżowaniu, które mogą niekorzystnie rzutować na całość wydarzenia: sponsorów, organizatora czy tez pozostałych uczestników.

Podczas szkolenia przeprowadzamy symulację zdarzenia kryzysowego (dotyczącego obsługi komunikacyjnej) na danym obiekcie sportowym, a następnie uruchomienie istniejących procedur. Podczas szkolenia testujemy istniejące procedury, weryfikujemy je, sugerujemy zastosowanie nowych rozwiązań oraz, co jest najważniejsze, przygotowujemy i szkolimy pracowników odpowiedzialnych za działania w kryzysowych i niebezpiecznych sytuacjach. Podkreślamy pracę zespołową oraz to, co jest konieczne, czyli współdziałanie z innymi służbami i instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo danej imprezy masowej. Po każdym szkoleniu i symulacji przygotowujemy raport, w którym oceniamy efektywność istniejących procedur.

Cele szkolenia:

 • Przygotowanie kluczowych pracowników do sytuacji kryzysowych na danym obiekcie sportowym;
 • Sprawdzenie/testowanie istniejących procedur działania.

Uczestnicy:

 • Zespoły kryzysowe w tym kierownik ds. bezpieczeństwa oraz osoby decyzyjne odnośnie obsługi komunikacyjnej, Policja, SM);
 • W razie potrzeby pracownicy całej organizacji;

Przykładowe tematy:

 • Zespół Organizacyjny, Organizacja Stanowiska Dowodzenia, organizacja łączności, podział zadań oraz obowiązków, planowanie i etapy przygotowania do imprezy masowej, współdziałanie z innymi służbami oraz zarządzanie w sytuacjach kryzysowych związanych z obsługą komunikacyjną;
 • Jak wymusić na uczestnikach pożądanych zachowań komunikacyjnych;
 • Dostosowanie organizacji ruchu drogowego i transportu publicznego do potrzeb imprezy;
 • Informowanie mieszkańców oraz uczestników imprezy o przyjętych rozwiązaniach;
 • Przygotowanie operacyjne służb miejskich oraz koordynacje działań;
  Elastyczność rozwiązań oraz zarządzanie sytuacją;
 • Powtarzalność rozwiązań na kolejnych imprezach (przyzwyczajenie do pewnych standardów);
 • Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi.