CSAT szkolenia militrane

Oferta skierowana jest przede wszystkim dla typowych formacji wojskowych ale również dla służb (ochrona placówek dyplomatycznych, policji, itp.) i osób cywilnych.

Szkolenie w zakresie realizacji powietrznego wsparcia pola walki, wsparcia artyleryjskiego wyznaczania lądowisk dla transportowych środków przerzutu powietrznego, procedur realizacji ewakuacji medycznej MEDEVAC. Szkolenie może obejmować również podstawowe zasady tworzenia i kontroli bloku przestrzeni powietrznej, dla potrzeb realizacji środków wsparcia powietrznego. Program szkoleniowy jest oparty o obowiązujące w tym zakresie akty normatywne, przepisy oraz doświadczenia wynikające z realizacji tego typu przedsięwzięć w warunkach bojowych. Szkolenie dedykowane dla personelu wojskowego.

 

Szkolenie obejmuje:

 • Szkolenie w zakresie obowiązujących procedur realizacji wparcia lotniczego CAS (Close Air Suport) dla personelu nie posiadającego stosownych uprawnień w tym zakresie (not qualified JTAC):
  • podział środków powietrznych, możliwości wsparcia, rodzaje uzbrojenia, typy kontroli powietrznych, techniki realizacji;
  • zasady korespondencji radiowej w sieci;
  • zasady i procedury realizacji wsparcia powietrznego w przypadku kontaktu ogniowego;
  • techniki wskazywania celów w warunkach dziennych i nocnych;
  • wsparcie powietrzne z zastosowaniem lotnictwa bombowego;
  • wsparcie powietrzne z zastosowaniem śmigłowców szturmowych;
  • wsparcie powietrzne z zastosowaniem uzbrojonych środków bezzałogowych (UAV);
 • Podział środków artyleryjskich, możliwości zastosowań, procedury bezpieczeństwa;
 • Techniki i procedury w zakresie wzywania wsparcia artyleryjskiego, zasady korespondencji radiowej, procedura meldunkowa, techniki korygowania ogniem;
 • Zasady wyznaczania lądowisk, procedury naprowadzania powietrznych środków transportowych na lądowiska (planowane i wyznaczane dynamicznie), w warunkach dziennych i nocnych. Zasady oznaczania lądowisk;
 • Wzywanie ewakuacji medycznej, technika wyznaczania lądowiska, techniki realizacji podbierania rannego w kontakcie ogniowym z przeciwnikiem;
 • Podstawowe zasady planowania i kontroli bloku przestrzeni powietrznej, separacja środków powietrznych, koordynacja działań;
 • Planowanie wsparcia powietrznego i artyleryjskiego dla potrzeb realizacji operacji bojowej.

Szkolenie obejmuje:

Część teoretyczną i praktyczną, realizowaną na podstawie wypracowanych scenariuszy taktycznych, wymagających od szkolonego zastosowania określonych technik w zakresie bojowego wsparcia powietrznego oraz wsparcia artyleryjskiego. Szkolenie prowadzone przez zespół trenerów - najwyższej klasy szkoleniowców, specjalistów - byłych komandosów GROM. Trenowanych w tym zakresie przez operatorów sił specjalnych na całym świecie. Treść i złożoność zajęć dostosowana jest do wymogów grupy. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i zajęć praktycznych.

Prowadzimy także szkolenia i treningi z wybranej i ogólnie dostępnej wiedzy nt. technik i sposobów prowadzenia wojskowych działań specjalnych w zakresie:

 • Ogólna taktyka i technika działań patrolu pieszego w terenie leśnym i zurbanizowanym. Wybrane schematy prowadzenia rajdu, zasadzki, rekonesansu snajperskiego, a także ochrona VIP;
 • Ogólna taktyka i technika działań patrolu na pojazdach ( np. HMMVE) w terenie z wąskim i szerokim przejazdem ( w tym procedury MOUNT);
 • Inne w podobnej tematyce:
  • SURVIVAL WOJSKOWY SERE (Survival, Evasion, Resistance & Extraction);
  • Przetrwanie i bytowanie w warunkach arktycznych;
  • Przetrwanie i bytowanie w warunkach klimatu umiarkowanego;
  • Przetrwanie i bytowanie w warunkach pustynnych;
  • Przetrwanie i bytowanie w warunkach tropikalnych;
  • Przetrwanie w warunkach morskich.

Podejmujemy się także szkolenia strzelców wyborowych. Od poziomu podstawowego do poziomu bardziej zaawansowanego.